Honfoglalás kori tarsolylemezes sír került elő Pest megyében

Különlegesen gazdag honfoglalás kori temetkezések kerültek elő múlt héten Pest megye délkeleti részén. A korábban teljesen ismeretlen, a mezőgazdasági munkálatok miatt bolygatott és veszélyeztetett lelőhely első leleteit fémkeresőt használó civilek találták meg, és ők értesítették róla a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának régészeit.

A tarsoly eredeti helyén a sírban (benne a harcos tűzszerszáma)

A szűkebb pátriájuk történelme iránt elkötelezett helyi polgárok leadták a leleteket, és kezdeményezték, illetve hathatósan támogatták a leletmentő ásatás mielőbbi megkezdését – anyagi téren és az ügyintézés folyamatában egyaránt.

A néhány napos hitelesítő, leletmentő feltárás április 5. és 8. között valósulhatott meg. Az elvégzett munka hatékonyságához jelentősen hozzájárult a bejelentők, valamint néhány civil és szakmai résztvevő önzetlen, önkéntes segítsége. 

 A tarsolyos temetkezés feltárás közben

 

Az ásatás eredményeként három korabeli sír került elő a területen, igen figyelemre méltó leletanyaggal. Az egyik sír melléklet nélkülinek bizonyult, de egy másikban a halott harcossal együtt temették el nyíltartó tegezét és lószerszámzatát, jellegzetes alakú kengyelpárral, valamint csont oldaltaggal ellátott zablával.

 A tarsolylemez és az övet díszítő veretek elhelyezkedése

 

A legkiemelkedőbb leletanyag a harmadik sírból került elő: az eltemetett férfi előkelő rangjára aranyozott ezüst veretes díszöve és tarsolyának fedőlemeze utalt. A sírban ezeken kívül lócsontokat, lószerszámzat és íjászfelszerelés maradványait tártuk fel.

A tarsoly kiemelésének pillanatai

 

A hiteles körülmények között, szakemberek által feltárt tarsolylemez országosan is kiemelkedő jelentőségű leletnek tekinthető. A Kárpát-medence területén mindezidáig alig két tucat hasonló tárgy ismert, ezeknek töredéke származik megfelelően dokumentált ásatásból. Az utolsó ilyen eset a 80-as évek második felében a karosi temetők feltárása volt a Bodrogközben, Révész László vezetésével. Ezt követően még felbukkant egy tarsolylemez Bárándon (Püspökladány közelében), azonban ez a darab egy régi ház bontásakor jutott napvilágra – a padlás egyik gerendája mellett sárral betapasztva, elrejtve.

 
A különleges szépségű tarsolylemez, restaurálás előtti állapotban

 

A most feltárt, klasszikus honfoglalás kori motívumkinccsel díszített lemezen már restaurálás előtt is látszik, hogy kompozíciója egyedi, kidolgozása magas művészi és technikai színvonalat képvisel. Előkerülése a régió korabeli, eddig kevésbé felismert jelentőségére világíthat rá.

Köszönetünket szeretnénk ezúton is kifejezni a megtalálóknak: Gudmon Sándornak, Kosztolányi Gyulának, Rácz Bernátnak és Tóth Györgynek, illetve az ásatást civil összefogás keretében anyagilag és technikailag nagymértékben támogató Rácz Nándornak. Ami a régió lelőhelyeinek további kutatását illeti, nagy örömünkre minden résztvevő kinyilvánította a további együttműködésre vonatkozó szándékát, ami az örökségvédelem terén országos szinten is irányt mutathat a jövőben – párhuzamban a már korábban bemutatott dabasi példával